Danıştay

Çerkezköy’ün duayen siyasetçilerinden Mustafa Ordu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1445-1446 adanın imar durumuyla ilgili Çerkezköy Belediyesinin usulen yaptığı itirazın Danıştay tarafından reddedildiğini, bahse konu alanın yeniden yeşil alana çevrilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi Ordu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1445-1446 Ada dönemin belediyesi tarafından yanlış uygulamayla yeşil alandan...
24.08.2023
Bölgenin duayen siyasetçilerinden Mustafa Ordu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1445 ve 1446 adalara ilişkin Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara devamlılık esası gereği usulen itiraz eden Çerkezköy Belediyesine tepki gösterdi Ordu, yayımladığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği gibi Danıştay 6. Dairesi 09.10.2018 tarih E:2014 7881/K:2018/7541 kararıyla Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin...
03.01.2023
Danıştay 6. Dairesi, 180 bin ağacın kesilmesini öngören ÇED Olumlu Raporu’na geçit vermedi. Ersay Madencilik Yapı Turizm Hayvancılık San. Ltd. Şirketi’nin Tekirdağ’da Kuvars Kum Ocağı’nın kapasite artışı için ormanlık alanda 180 bin meşe ve fıstık ağacı kesmeyi öngören ÇED Olumlu Raporu’nun iptali yönünde karar veren Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin kararı; Danıştay...
22.01.2020
Çerkezköy – Silivri arasında yapılması planlanan termik santral için 23 Ocak 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan Acele Kamulaştırma Kararı’nın reddini talep eden Çerkezköy Belediyesi’nin talebini hukuka uygun bulan Danıştay 6. Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi    
22.09.2017