21 projeden 10 tanesi destek alacak

21 projeden 10 tanesi destek alacak
Yayınlama: 13.04.2023
A+
A-

Trakya Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Proje Teklif Çağrısı sonuçlarını açıkladı. İki program halinde çıkılan çağrıya toplam 21 başvuru olurken, bunlardan 10 proje destek almaya hak kazandı

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı ile Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına hibe desteği sağlanması planlanıyor. Her iki programa da toplam 21 başvuru olurken, toplam 10 proje destek almaya hak kazandı.

Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında 3 Proje Desteklenecek

TRAKYAKA, kar amacı güden kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile KOBİ vasfına sahip yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına destek sağlamayı amaçlıyor. Ajans başarılı bulduğu projelere en az 300.000 TL, en çok da 1.000.000 TL destek verecek. Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde başarılı bulunan 3 firma da proje bütçesinin en az % 50’sini karşılamak zorundalar. Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının üretim kalitelerinin ve satış kabiliyetlerinin arttırılması ve Ar-Ge ve bitki ıslahı ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan programa toplam 4 KOBİ başvururken bunlardan 3 tanesinin projeleri başarılı bulundu.

Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı’nda Toplam 7 Proje Desteklenecek

Teklif çağrısına çıkılan Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı ile yapılacak alt-üst yapı yatırımlarıyla Trakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri artırmak amaçlanıyor. Bu programa toplam 17 başvuru gelirken bunların içerisinden başarılı bulunan 7 proje Ajans tarafından desteklenmeye layık bulundu. Başarılı projelerin 3 tanesi Edirne’de, 2 tanesi Tekirdağ’da ve 2 tanesi de Kırklareli’nde uygulanacak. Bu program sayesinde proje sahipleri proje bütçelerinin % 50’ye kadar olan kısmını hibe olarak Ajans’tan alabiliyor. Program kapsamında başarılı bulunan projelere verilecek hibenin alt limiti 500.000 TL, üst limiti ise 2.500.000 TL olacak. Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı’na mahalli idareler (il özel idareleri, köy muhtarlıkları, mahalli idare birlikleri), diğer kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık veya bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez, enstitü ve başkanlıklar vb.), birlik ve kooperatifler, üniversiteler (üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelerek oluşturdukları üst kuruluşlar) ve sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) başvurabiliyor.

“2023 Mali Destek Programı İle Birlikte Trakya’da Bugüne Kadar 300 Milyon TL’lik Bir Kaynağı Harekete Geçirdik”

2023 Yılı Proje Teklif Çağrısı sonuçları hakkında bir açıklama yapan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: ”Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte Bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlamaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 180 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara destek olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 300 milyon TL’lik bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir.

Ajansımız için Bölge genelinde turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biridir. Bu doğrultuda hazırlanan kapsamlı raporlar sonrası kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm sektörüne bu yıl çıktığımız Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programında da öncelik veriyoruz. Paydaşlarımızdan Bölgede turizmden elde edilen geliri artırmaya yönelik olarak turizm potansiyeli taşıyan alanların üstyapılarının/altyapılarının güçlendirilmesi, alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli ürünlerin turizme kazandırılarak ekonomik değerlerinin artırılmasına dönük projeler aldık. Tarih, kırsal ve gastronomi turizmini içeren toplam 7 proje bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı bulundu. Tüm kurumlarımıza imza aşamasından projenin tamamlanması aşamasına kadar başarılar diliyorum.

2019 yılından bu yana destek verdiğimiz tohumculuk çalışmalarına ivme kazandırmak için Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nı hazırladık. Bu program ile Trakya Bölgesindeki yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının katma değerinin artırılmasını amaçlıyoruz. İlgili kuruluşlardan gelen üretim kalitelerini ve satış kabiliyetlerini arttıracak, Ar-Ge ve bitki ıslahı ortamlarını iyileştirecek 3 proje başarılı bulundu. Tohumculuk konusunda bugüne kadar verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz destek tutarının ise 15 Milyon TL civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. “

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.